Folúntas Eagarthóir Óige

Post Bliana – Clúdach

Fáilteoidh TG4 roimh iarrthóirí ar phost mar Eagarthóir Óige, post bliana, freagrach don Stiúrthóir Aschur.

Beidh an té a cheapfar lonnaithe i gCeannáras TG4 i mBaile na hAbhann, freagrach as bainistiú fhoireann léiriúcháin chlársceideal na nÓg ar TG4. Beidh sé/sí lárnach i roghnú agus i léiriú ábhair do Cúla4 agus Ponc, mar aon le margaíocht agus dáileadh eolais faoin gcuid seo den chlársceideal.

Thuile eolas ar suíomh TG4

Tráchtáil dúnta