Rataí Dífhostaíocht an t-aos óg

“Chuir an AE scéim ráthaíochta don aos óg ar an bhfód chun dul i ngleic le dífhostaíocht i measc an ógra. Tá níos mó ná cúig mhilliún duine faoi aois 25 dífhostaithe ar fud an AE. An 26 Feabhra, chuir feisirí ceisteanna ar ionadaithe ón gCoimisiún agus ón gComhairle maidir le feidhmiú na scéime i dtíortha an Aontais. Tá rátaí an-ard óg-dhífhostaíochta ag roinnt ballstát. Caith súil ar ár léarscáil idirghníomhach chun tuilleadh faisnéise a fháil maidir le rátaí reatha óg-dhífhostaíochta san AE.”

Thuile eolas ar an Scéim Ráthaíochta don Aos Óg

Tráchtáil dúnta