Cartlann do Iúil 2014

Ceol : Grá Mo Chroí – “Love Like This” le Kodaline

Tá Rásaí mire na Gaillimhe tosaithe

Tá tús á chur inné le ceann de na féilte rásaíochta capall is mó in Éirinn nó sa Bhreatain agus is í an fhéile is faide díobh ar fad – Rásaí na Gaillimhhe, i mBaile an Bhriotaigh.

Alt ar suíomh an Irish Times

Mo gúna nua! – Alt ó “An bhean faiseanta”


Tá bhlag faisean nua le feiceáil ar an idirlíon…

“Conas atá sibh, bhíós amach aréir agus chaith mé an gúna seo. Bhí an oíche againn! Chuamar go dtí ‘The Quays Bar’ agus táim fós ag téaramh anois!”

An alt ar suíomh ‘An Bean Faiseanta’

Wwoofáil ag teacht ar ais – ag tnúth go mór leis!

Tvúit na Seachtaine

“An tÁdh ‘Nocht” le Daift Ponc – Get Lucky as Gaeilge

Postanna le Gaelscoileanna Teo. le fáil!

Fáiltíonn Gaelscoileanna Teo. roimh iarratais don 5 phost seo a leanas:

Speisialtóir Luathbhlianta, Tuaisceart Éireann: 2 phost
(Scála EO1, Oifigeach Feidhmiúcháin: £25,871 – £27,271)

Oifigeach Sinsearach Polasaí agus Forbartha
(Ardoifigeach Feidhmiúcháin: €46,081- €58,294)

Oifigeach Eolais agus Airgeadais
(Oifigeach Feidhmiúcháin: €27,464 – €43,178)

Oifigeach Forbartha: Bunú agus Buanú Naíonraí agus Scoileanna lán-Ghaeilge
(Oifigeach Feidhmiúcháin: €27,464 – €43,178)

Beidh an dá phost mar Speisialtóirí Luathbhlianta lonnaithe i mBéal Feirste i dtús ama, ach d’fhéadfaí na poist a athlonnú amach anseo.

Tá an 3 phost eile lonnaithe i gceannáras na heagraíochta i Marino, Baile Átha Cliath 9.

Tá a thuile eolas ar suíomh Gaelscoileanna.ie

Fan suas leis an Nuacht le nuacht1.com

Is áis iontach é seo leis an nuacht is deanaí as Gaeilge

Agus tá an sean chló le fáil más mian leat!

Chur cuairt ar nuacht1.com anois!

Frasaí úsáideach don Gaeltacht – saghas!

Tráth airdill Ultach

Tá coimhlint fós idir ord agus anord sa Tuaisceart

Bhí na polaiteoirí aontachtacha agus an tOrd Oráisteach in ann síocháin a chinntiú ar an Dóú Lá Déag i mbliana.

Comhlíonadh an dlí cé nár aontaíodh leis. Cor nua é a thug léas dóchais don phobal agus don dá rialtas. Níor mhaolaigh sé imní faoin éidreoir i Stormont agus faoin nguagacht pholaitiúil a ghabhann le diúltú na bpáirtithe aontachtacha do chainteanna ollpháirtí, áfach. Tá daoine ar an aineolas faoi fheachtas “céimnithe” na n-aontachtaithe, dílseoirí agus oráistigh in aghaidh Choimisiún na bParáidí. Cuireadh fáilte roimh an léiriú go raibh ar a gcumas foréigean agus aindlí a sheachaint ach músclaíodh go leor ceisteanna faoina raibh i ndán do Thuaisceart Éireann. Níor mhór don dá rialtas a bheith san airdeall.

An alt ar suíomh an Irish Times