Post : Láithreoir / Taighdeoir

Post ar Chonradh (Lúnasa 2014 – Meitheamh 2015) le TG4

Cuirfear fáilte roimh iarratais do phost mar Láithreoir / Taighdeoir do sceideal na n-óg. Beidh an té a cheapfar lonnaithe i gCeannáras TG4, freagrach don Eagarthóir Óige.

Post é seo do dhuine spleodrach, cumasach chun ollchlár na bpáistí a chur i láthair ar TG4. Ní mór d’iarrthóirí spéis a léiriú i gcláir do pháistí agus a gcumas taighde a chruthú. Tá ard- scileanna cumarsáide riachtanach agus fonn agus ábaltacht oibriú mar chuid lárnach d’ fhoireann bheag dhíograiseach léiriúcháin. Is gá Gaeilge chruinn líofa, idir labhartha agus scríofa.

Beidh an té a cheapfar i mbun láithreoireachta ar Cúla4 agus ar ábhar eile craolta do dhaoine óga. Beidh cúramaí taighde agus ullmhú míreanna mar chuid den obair mar aon le cúramaí poiblíochta / meáin shóisialta do sceideal na n-óg. Duine a bhfuil caidreamh maith aige le páistí/daoine óga a cheapfar.

Seol iarratas mar aon le mír ghairid físe dod chur féin in aithne, chuig cv@tg4.ie nó Oifig an Cheannasaí, TG4. Dáta deireanach d’iarratais: Dé hAoine, 1 Lúnasa 2014

Tráchtáil dúnta