Tráth airdill Ultach

Tá coimhlint fós idir ord agus anord sa Tuaisceart

Bhí na polaiteoirí aontachtacha agus an tOrd Oráisteach in ann síocháin a chinntiú ar an Dóú Lá Déag i mbliana.

Comhlíonadh an dlí cé nár aontaíodh leis. Cor nua é a thug léas dóchais don phobal agus don dá rialtas. Níor mhaolaigh sé imní faoin éidreoir i Stormont agus faoin nguagacht pholaitiúil a ghabhann le diúltú na bpáirtithe aontachtacha do chainteanna ollpháirtí, áfach. Tá daoine ar an aineolas faoi fheachtas “céimnithe” na n-aontachtaithe, dílseoirí agus oráistigh in aghaidh Choimisiún na bParáidí. Cuireadh fáilte roimh an léiriú go raibh ar a gcumas foréigean agus aindlí a sheachaint ach músclaíodh go leor ceisteanna faoina raibh i ndán do Thuaisceart Éireann. Níor mhór don dá rialtas a bheith san airdeall.

An alt ar suíomh an Irish Times

Tráchtáil dúnta