Folúntais ar fáil do Gaeilgeoirí

Tá roinnt folúntais ar fáil faoi láthair:

  • Bainisteoir Oifige NÓS
  • Folúntas le Gael Linn: Oifigeach Tionscadail
  • Oifigeach forbartha Ógras
  • Bainisteoir Stáisiúin Sealadach Radio na Life

Nós
Tá NÓS i mbun pleanála faoi láthair le haghaidh athsheoladh shuíomh idirlín na hirise i mí na Samhna.

Is tionscnamh spreagúil uaillmhianach é seo a chuirfidh go mór le saol comhaimseartha phobal na Gaeilge agus ina bhfeicfear ábhar suimiúil cultúrtha agus stílbheatha á fhoilsiú ar nos.ie, baile úrnua NÓS ar líne.

Chuige seo, tá Bainisteoir fuinniúil Oifige le ceapadh ag NÓS a chuideoidh le riaradh an togra agus a ghlacfaidh páirt lárnach i bhforbairt na hirise.

Thuile eolas anseo

Radio na Life
Post ar chonradh 14 mhí le linn tréimhse shaoire shabóideach ag Bainisteoir Stáisiúin Raidió na Life 106.4FM atá ann. Beidh tréimhse oiliúna leis an mBainisteoir Stáisiúin buan i gceist ag tús tréimhse an phoist seo.

Failteofar roimh iarratais agus tá cur síos cuimsitheach ar shonraí iomlána an phoist le fáil ar an bhfógra faoi iamh. Is féidir breis-eolais a fháil trí ríomhphost a sheoladh chuig bainisteoir@raidionalife.ie nó trí scríobh chuig: An Bainisteoir, Raidió na Life, 7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2.

Thuile eolas faoi Radio na Life anseo

Ógras
Post Páirt-Aimseartha (15 uair in aghaidh na seachtaine)

Is mian le hÓgras Oifigeach Forbartha/Cléireachais a cheapadh.
Is post páirt-aimseartha ar feadh tréimhse 6 mhí a bheidh ann.
Beidh an post lonnaithe in Oifig Ógras i mBaile Átha Cliath.

Duine fuinniúil le hard-chaighdeán Gaeilge idir labhartha agus scríofa de dhíth.
Scileanna maithe eagrúcháin, riaracháin oifige agus ríomhaireachta.
Ard-scileanna cumarsáide agus idirphearsanta.

Thuile eolas faoi Ógras anseo

Gael Linn

Fáiltíonn Gael Linn roimh iarratais don phost mar Oifigeach Tionscadail leis an scéim spreagtha Gaeilge ‘Gaelbhratach’ a fhorbairt ag leibhéal na hiar-bhunscoile.

Beidh tuiscint ag iarrthóirí ar an iar-bhunscolaíocht agus ar na heagrais éagsúla atá bainteach le cúrsaí oideachais ar an dara leibhéal.

Thuile eolas faoi Gael Linn anseo

Tráchtáil dúnta