Cúpla folúntais ar fáil do Gaeilgeoirí

Tá roinnt folúntais ar fáil faoi láthair:

  • Cúntóir Teicniúil Páirtaimseartha i Fiontar
  • Cúntóirí Eagarthóireachta i Fiontar
  • Oifigeach Forbartha á lorg ag Feachtas

Cúntóir Teicniúil Páirtaimseartha
Tá FIONTAR ag earcú cúntóir teicniúil páirtaimseartha ar conradh bliana chun 2.5 lá sa tseachtain a chaitheamh ag obair ar thionscadail éagsúla sna daonnachtaí digiteacha Gaeilge. Tá sé thionscadal
taighde faoi chúram FIONTAR faoi láthair, agus d’fhéadfadh obair ar na tionscadail éagsúla a bheith i
gceist ó am go ham: www.logainm.ie, www.focal.ie, www.ainm.ie, www.iate.europa.eu (na téarmaí Gaeilge), tionscadal téarmaí dlí agus www.duchas.ie, comhthionscadal le UCD chun digitiú a
dhéanamh ar Chnuasach Bhéaloideas Éireann. Beidh an cúntóir teicniúil páirteach i meitheal
idirdhisciplíneach FIONTAR.

Thuile eolas anseo

Cúntóirí Eagarthóireachta
Tá FIONTAR ag earcú taighdeoirí ar conradh chun oibriú ar thionscadail éagsúla sna
daonnachtaí digiteacha Gaeilge. Tá cúig mhórthionscadal taighde ar siúl faoi láthair: www.focal.ie, www.logainm.ie, www.ainm.ie, www.iate.europa.eu (na téarmaí Gaeilge), agus www.duchas.ie chun Cnuasach Bhéaloideas a dhigitiú (i gcomhar le UCD). Beidh na taighdeoirí páirteach i meitheal idirdhisciplíneach FIONTAR.

Thuile eolas anseo

Oifigeach Forbartha
Tá Feachtas ag earcú Oifigeach Forbartha ar conradh bliana. Duine fuinniúil agus cumasach, le scileanna iontacha idirphearsanta, cumarsáide agus eagrúcháin, atá ag teastáil, chun clár oibre na eagraíochta a chur i gcrích ar ardchaighdeán. Is eagraíocht óige é Feachtas, a bhfuil sé d’aidhm aige an Ghaeilge a chur chun cinn i measc daoine óga agus chun cuidiú lena bhforbairt phearsanta agus shóisialta. Is balleagraíocht de Chomhairle Náisiúnta na nÓg é Feachtas agus glacann muid páirt ghníomhach i gcúrsa í óige agus i gcúrsaí Gaeilge. Oibríonn muid le daoine óga san aoisghrúpa 8-18 mbliana d’aois.

Thuile eolas anseo

Tráchtáil dúnta