Dhá folúntais ar fáil do Gaeilgeoirí i Ionad Deirbhile

Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile

 • Comhairleoir Pleanála Teanga
 • Cúntóir Pleanála Teanga

Comhairleoir Pleanála Teanga

Tá Comhairleoir Pleanála Teanga á lorg ag Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile chun dul i mbun cúraimí pleanála teanga i gceantar Iorrais. Is conradh 8 mí páirtaimseartha a bheidh i gceist ag tosú i 1 Nollaig 2014.

An Post:

 • Iarratas a chur i dtoll a chéile ina sonraítear an chaoi a thuillfidh CFID an t-aitheantas le bheith mar cheanneagraíocht do Limistéar Pleanála Teanga Iorrais
 • An t-iarratas agus an páipéarachas don Limistéar Pleanála Teanga a ullmhú agus a chur faoi bhráid Údarás na Gaeltachta
 • Oibriú i gcomhar le Comhordaitheoir Teanga le cinntiú go mbainfear amach na spriocanna atá leagtha amach san iarratas thuasluaite
 • Tabhairt faoin taighde cuí maidir le stádas reatha na teanga i gceantar Iorrais
 • Déanamh cinnte go bhfuil na páirtithe leasmhara e.g. comhlachtaí agus grúpaí áitiúla curtha san áireamh sa phlean teanga agus sa taighde
 • Déanamh cinnte go bhfuil an taighde ar fad curtha i gcrích chun gur féidir tabhairt faoi phlean teanga do Limistéar Pleanála Teanga Iorrais

Thuile Eolas anseo!

Cúntóir Pleanála Teanga
Tá Cúntóir Pleanála Teanga á lorg ag Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile chun dul i mbun cúraimí pleanála teanga i gceantar Iorrais. Is conradh 8 mí páirtaimseartha a bheidh i gceist ag tosú 5 Eanáir 2015. Beidh an Cúntóir Pleanála Teanga ag obair faoi stiúir Chomhairleoir Pleanála Teanga le linn tréimhse an chonartha.

An Post

 • Taighde a dhéanamh ar stádas reatha na Gaeilge i gceantar Iorrais
 • Tuairiscí agus doiciméid a ullmhú e.g. ceistneoirí, suirbhéanna etc.
 • Próiseas comhairliúcháin a chur ar bun leis na páirtithe leasmhara – cruinnithe agus cainteanna a eagrú
 • Ábhar feidhmithe a ullmhú don phlean e.g. áiseanna foghlama teanga etc.

Thuile Eolas anseo!

http://ionaddeirbhile.ie/

Tráchtáil dúnta