Cartlann do Deireadh Fomhair 2014

Déan é – Amhrán nuachumtha Gaeilge ó TG Lurgan

Bhlag nua “Speirbhean sna SAM”

“‘Sé b’fhéidir an rud is fearr a rinne mé go dtí seo agus mé ag oibriú mar mhúinteoir Gaeilge i gColáiste na Leamhán ná gur eagraigh mé (le GO LEOR cabhrach!) ceolchoirm le Seo Linn – an banna ceoil ó Choláiste Lurgan – ar champas.

Tosaíonn an scéal seo mar aon scéal eile – le stalcaireacht! Cúpla seachtain ó shin, chuir mo chara clib orm i bpostáil ar Facebook….”

Féach ar an bhlag anseo

Chuile Rud Beo – Blink182 as Gaeilge ó TG Lurgan

Dhá folúntais ar fáil do Gaeilgeoirí i Ionad Deirbhile

Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile

 • Comhairleoir Pleanála Teanga
 • Cúntóir Pleanála Teanga

Comhairleoir Pleanála Teanga

Tá Comhairleoir Pleanála Teanga á lorg ag Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile chun dul i mbun cúraimí pleanála teanga i gceantar Iorrais. Is conradh 8 mí páirtaimseartha a bheidh i gceist ag tosú i 1 Nollaig 2014.

An Post:

 • Iarratas a chur i dtoll a chéile ina sonraítear an chaoi a thuillfidh CFID an t-aitheantas le bheith mar cheanneagraíocht do Limistéar Pleanála Teanga Iorrais
 • An t-iarratas agus an páipéarachas don Limistéar Pleanála Teanga a ullmhú agus a chur faoi bhráid Údarás na Gaeltachta
 • Oibriú i gcomhar le Comhordaitheoir Teanga le cinntiú go mbainfear amach na spriocanna atá leagtha amach san iarratas thuasluaite
 • Tabhairt faoin taighde cuí maidir le stádas reatha na teanga i gceantar Iorrais
 • Déanamh cinnte go bhfuil na páirtithe leasmhara e.g. comhlachtaí agus grúpaí áitiúla curtha san áireamh sa phlean teanga agus sa taighde
 • Déanamh cinnte go bhfuil an taighde ar fad curtha i gcrích chun gur féidir tabhairt faoi phlean teanga do Limistéar Pleanála Teanga Iorrais

Thuile Eolas anseo!

Cúntóir Pleanála Teanga
Tá Cúntóir Pleanála Teanga á lorg ag Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile chun dul i mbun cúraimí pleanála teanga i gceantar Iorrais. Is conradh 8 mí páirtaimseartha a bheidh i gceist ag tosú 5 Eanáir 2015. Beidh an Cúntóir Pleanála Teanga ag obair faoi stiúir Chomhairleoir Pleanála Teanga le linn tréimhse an chonartha.

An Post

 • Taighde a dhéanamh ar stádas reatha na Gaeilge i gceantar Iorrais
 • Tuairiscí agus doiciméid a ullmhú e.g. ceistneoirí, suirbhéanna etc.
 • Próiseas comhairliúcháin a chur ar bun leis na páirtithe leasmhara – cruinnithe agus cainteanna a eagrú
 • Ábhar feidhmithe a ullmhú don phlean e.g. áiseanna foghlama teanga etc.

Thuile Eolas anseo!

http://ionaddeirbhile.ie/

Tithe do Ghaeilgeoirí,Gaeltacht i mBéal Feirste

In Aghaidh an Easa ó T-Rex/Gaelgory

Cúpla folúntais ar fáil do Gaeilgeoirí

Tá roinnt folúntais ar fáil faoi láthair:

 • Cúntóir Teicniúil Páirtaimseartha i Fiontar
 • Cúntóirí Eagarthóireachta i Fiontar
 • Oifigeach Forbartha á lorg ag Feachtas

Cúntóir Teicniúil Páirtaimseartha
Tá FIONTAR ag earcú cúntóir teicniúil páirtaimseartha ar conradh bliana chun 2.5 lá sa tseachtain a chaitheamh ag obair ar thionscadail éagsúla sna daonnachtaí digiteacha Gaeilge. Tá sé thionscadal
taighde faoi chúram FIONTAR faoi láthair, agus d’fhéadfadh obair ar na tionscadail éagsúla a bheith i
gceist ó am go ham: www.logainm.ie, www.focal.ie, www.ainm.ie, www.iate.europa.eu (na téarmaí Gaeilge), tionscadal téarmaí dlí agus www.duchas.ie, comhthionscadal le UCD chun digitiú a
dhéanamh ar Chnuasach Bhéaloideas Éireann. Beidh an cúntóir teicniúil páirteach i meitheal
idirdhisciplíneach FIONTAR.

Thuile eolas anseo

Cúntóirí Eagarthóireachta
Tá FIONTAR ag earcú taighdeoirí ar conradh chun oibriú ar thionscadail éagsúla sna
daonnachtaí digiteacha Gaeilge. Tá cúig mhórthionscadal taighde ar siúl faoi láthair: www.focal.ie, www.logainm.ie, www.ainm.ie, www.iate.europa.eu (na téarmaí Gaeilge), agus www.duchas.ie chun Cnuasach Bhéaloideas a dhigitiú (i gcomhar le UCD). Beidh na taighdeoirí páirteach i meitheal idirdhisciplíneach FIONTAR.

Thuile eolas anseo

Oifigeach Forbartha
Tá Feachtas ag earcú Oifigeach Forbartha ar conradh bliana. Duine fuinniúil agus cumasach, le scileanna iontacha idirphearsanta, cumarsáide agus eagrúcháin, atá ag teastáil, chun clár oibre na eagraíochta a chur i gcrích ar ardchaighdeán. Is eagraíocht óige é Feachtas, a bhfuil sé d’aidhm aige an Ghaeilge a chur chun cinn i measc daoine óga agus chun cuidiú lena bhforbairt phearsanta agus shóisialta. Is balleagraíocht de Chomhairle Náisiúnta na nÓg é Feachtas agus glacann muid páirt ghníomhach i gcúrsa í óige agus i gcúrsaí Gaeilge. Oibríonn muid le daoine óga san aoisghrúpa 8-18 mbliana d’aois.

Thuile eolas anseo

Ceardlanna Náisiúnta do Scríbhneoirí Gaeilge ó Chló Iar-Chonnacht

Beidh trí cheardlann scríbhneoireachta, ceann i mBaile Átha Cliath, ceann i nGaillimh agus ceann i mBéal Feirste, á reáchtáil ag Cló Iar-Chonnacht (CIC) i mí Dheireadh Fómhair agus mí na Samhna. Scríbhneoirí gairmiúla a bheidh i bhfeighil na gceardlann. Díreoidh ceardlanna Ghaillimh agus Béal Feirste ar an scríbhneoireacht chruthaitheach den uile chineál agus díreoidh ceardlann Bhaile Átha Cliath ar an ngearrscéal amháin.

Tá na ceardlanna seo dírithe ar scríbhneoirí Gaeilge den uile chineál, scríbhneoirí a bhfuil leabhair foilsithe acu cheana agus scríbhneoirí óga nó nua nach bhfuil aon leabhar foilsithe fós acu ach a léiríonn cumas scríbhneoireachta. Ceardlanna aon lae atá i gceist agus is féidir le scríbhneoirí a rogha a dhéanamh Gaillimh, Béal Feirste nó Baile Átha Cliath, pé acu is feiliúnaí dóibh.

Átha Cliath
Gaillimh
Béal Feirste

Thuile eolas ar suíomh Chló Iar-Chonnacht

An tAire McHugh ag caint san comórtas talamhaíochta

Taibhsí I Mo Cheann – Amhrán nuachumtha Gaeilge