Comórtas oscailte d’aistritheoirí Gaeilge ó An Coimisiún Eorpach

Tá Ard-Stiúrthóireacht Aistriúcháin an Choimisiúin Eorpaigh ag iarraidh aistritheoirí a earcú ar chonarthaí sealadacha a mhairfidh trí bliana ar a mhéad.

Ionad oibre: an Bhruiséil.

Beidh ar an té a fhostófar doiciméid a aistriú go Gaeilge ó Bhéarla agus ó theanga oifigiúil eile de chuid an Aontais Eorpaigh.

Tráchtáil dúnta