“Ré úrnua Nós le seoladh go luath”

NOS.IE – LE SEOLADH GO LUATH
Mar is eol do chuid agaibh, tá ullmhúcháin faoi lán seoil againn faoi láthair chun baile nua idirlín a chruthú do NÓS agus é a sheoladh sna seachtainí amach romhainn.

Beidh an suíomh úr NOS.IE ina áis chultúir den chéad scoth le meascán tarraingteach de cheol, scannáin, teic, taisteal, gníomhaíochas agus neart eile le fáil ó cheann ceann na seachtaine.

Is faoi chonradh trí bliana ó Fhoras na Gaeilge atá an suíomh nua á fhorbairt agus tá muid féin ar bís anseo in oifigí NÓS chun láithreán comhaimseartha snasta a chur ar fáil do Ghaeil na cruinne.

Tuilleadh sonraí faoi sheoladh NOS.IE gan mhoill!

TODHCHAÍ AN EAGRÁIN CHLÓITE – DÉMHÍOSÚIL
Creidimid chomh maith go bhfuil an-tábhacht fós le foilseachán clóite ar ardchaighdeán agus tá sé i gceist go leanfar le foilsiú NÓS go démhíosúil ó thús na bliana úire ar aghaidh.

Níl aon mhaoiniú stáit ann don iris chlóite mar sin is ar dhíolachán agus ar shíntiúis a bheas muid ag brath chun an iris a sholáthar daoibh. “Ní iris ghnéasúil go cur le chéile,” mar a deir siad.

Tá an-dul chun cinn déanta ag ár n-eagrán cló le tamall – óna bheith ar díol i siopaí Eason ar fud na tíre go dtí an gradam náisiúnta deartha a bronnadh orainn ag na Irish Magazine Awards – agus, le cabhair ó Nósadóirí ar fud na hÉireann agus thar lear, tá muid ag súil go mór cur leis na forbairtí sin sa tréimhse amach anseo.

Léigh an alt iomlán anseo

Tráchtáil dúnta