Cartlann do Nollaig 2014

Teachtaireacht Nollag an Taoisigh

Nollaig Shona! – ó cách ar an idirlíon

FÍSEÁN Tuarisc.ie – Teachtaireacht ó Dhaidí na Nollag

BEATHA TEANGA Í A ZOMBAÍ – físeáin ó CodasGaeilge

FÍSEÁN ASNC – Curaí blasta i mo iógart

Atlas Teangeolaíochta don 21ú haois – alt iontach ó Kevin Scannell

“Anois ba mhaith liom atlas teangeolaíochta nua a chruthú, ceann a thaispeánfaidh an teanga sa lá atá inniu, go háirithe an teanga mar a úsáidtear ar an Idirlíon agus sna meáin shóisialta í. Dhírigh Wagner et al a n-aird ar chainteoirí dúchais amháin (“… people whose first language had been Irish only, or both Irish and English”) agus den chuid is mó ar dhaoine a bhí ina gcónaí sa cheantar céanna i rith a saoil. Ach tá aidhm dhifriúil agamsa, is é sin an teanga mar atá sí labhartha ag pobal ilchineálach soghluaiste domhanda a léiriú. Mar sin, b’fhearr liom Éireannaigh a d’fhoghlaim an teanga sa scoil agus fiú foghlaimeoirí thar lear a chur san áireamh ar aon chéim le cainteoirí dúchais.”

Léigh a thuile ar indigenoustweets.blogspot anseo

Ní Fada Uainn An Nollaig – Amhráin Nollag Gaeilge

Dáta Seolta agus Siopa Snasta ag NÓS!

Nos_agTeacht

TÚS LE 2015, TÚS LE NOS.IE
Tá gliondar orainn a chur in iúl daoibh a Nósadóirí go mbeidh NOS.IE beo ó 7 Eanáir ar aghaidh. Tá na hullmhúcháin faoi lán seoil agus é i gceist againn tús spleodrach Gaelach a chur le 2015. Ba mhór againn sibh bheith linn ar an aistear iontach amach romhainn!

Tá ceolchoirm speisialta á beartú againn i mBaile Átha Cliath agus Béal Feirste do dheireadh mhí Eanáir mar sin coinnígí súil amach lena aghaidh sin agus bígí linn sa cheiliúradh!

FÉILIRE & EILE INÁR SIOPA NOLLAG
Tá an tréimhse mhór fhéiltiúil den bhliain beagnach linn, agus ó tharla go mbeidh an mórbhronntanas ag teacht uainn ag tús 2015, shíl muid gur chóir dúinn roinnt féiríní a chur ar fáil daoibh roimh an Nollaig.

Chuge sin tá siopa oscailte againn inar féidir libh theacht ar an fhéilire is snasta riamh i saol na nGael, mar aon le cártaí cúláilte Nollag.

Tabhair cuairt ar siopa.nosmag.com anois!

An Nollaig ar TG4

Screenshot from 2014-12-12 00:15:27
Screenshot from 2014-12-12 00:15:48
Screenshot from 2014-12-12 00:16:10
Screenshot from 2014-12-12 00:16:26

Gmail le fáil as Gaeilge anois!

Gmail_as_Gaeilge

Is féidir Gmail a úsáid as Gaeilge anois – ní fiú ach an rogha a athrú sna socraithe! (Tá treoireacha ag Tuairisc.ie thíos)

Maith thú Kevin Scannell arís – sár obair.

Ailt ar suíomhanna nuacht as Gaeilge:
Nuacht 24
Tuairisc.ie

Nuacht RTÉ