Atlas Teangeolaíochta don 21ú haois – alt iontach ó Kevin Scannell

“Anois ba mhaith liom atlas teangeolaíochta nua a chruthú, ceann a thaispeánfaidh an teanga sa lá atá inniu, go háirithe an teanga mar a úsáidtear ar an Idirlíon agus sna meáin shóisialta í. Dhírigh Wagner et al a n-aird ar chainteoirí dúchais amháin (“… people whose first language had been Irish only, or both Irish and English”) agus den chuid is mó ar dhaoine a bhí ina gcónaí sa cheantar céanna i rith a saoil. Ach tá aidhm dhifriúil agamsa, is é sin an teanga mar atá sí labhartha ag pobal ilchineálach soghluaiste domhanda a léiriú. Mar sin, b’fhearr liom Éireannaigh a d’fhoghlaim an teanga sa scoil agus fiú foghlaimeoirí thar lear a chur san áireamh ar aon chéim le cainteoirí dúchais.”

Léigh a thuile ar indigenoustweets.blogspot anseo

Tráchtáil dúnta